Bjerking logotyp
Tjänstebild

Landskapsarkitektur

Vi erbjuder bred kompetens som täcker in många områden inom landskapsarkitektur. bland annat stadsutveckling, torg, gator och parker, bostäder, skolor och förskolor, vårdboenden, kyrkogårdar och begravningsplatser, bygg- och projektledning samt besiktning.

Vårt arbete grundar sig i en förståelse för platsen, dess förutsättningar och sammanhang. Inventering och analys följs av en kreativ process där olika värden vävs samman. Vår styrka ligger i förmågan att se helheten utan att missa detaljerna, och i den kreativa färdigheten - en förutsättning för såväl gestaltning som projektering.

Vi är cirka 30 medarbetare med olika erfarenhet och bakgrund inom landskapsarkitektur. Tillsammans har vi en bred kompetens. Vi har också tre medarbetare som är BEUM-certifierade gröna besiktningsmän.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Tidiga skeden och stadsutveckling
 • Gestaltningsprogram
 • Projekteringens alla skeden
  • Programhandling, systemhandling, bygglov, förfrågningsunderlag, bygghandling och relationshandling
  • Tekniska beskrivningar och mängdförteckningar
  • Beräkning av grönytefaktor, GYF
 • Visualisering
 • Restaurering
 • Skötselplaner
 • Bygg- och projektledning
 • Besiktning av mark och växter

Följ oss gärna på Instagram!

Kontakt

Uppdrag

 • Bussnod Gränbystaden

 • Ekerö kyrkogård

 • Strandvik Park och promenadväg

 • Studenternas

 • Telegrafberget

 • Vilbergsparken