Bjerking logotyp
Tjänstebild

Styrelse

Följande personer ingår i styrelsen för Bjerking AB, ett av Sveries äldsta medarbetarägda bolag. 


Bengt Lundgren

Mats Åleskog

Göran P Larsson

Henrik Håkansson

Ing-Marie Nyström

Johan Fransson

Anna Björklund

Tim Nicolajsen

Vakant

Disa Löfvendahl

Vakant

Ordförande och extern ledamot

Extern ledamot

Extern ledamot

Intern ledamot, sekreterare

Intern ledamot

Intern ledamot

Intern ledamot

Arbetstagarrepresentant Unionen

Suppleant, arbetstagarrepresentant Unionen

Arbetstagarrepresentant SACO

Suppleant, arbetstagarrepresentant SACO

Läs mer