Bjerking logotyp
Tjänstebild

Kanalstaden torg

Östra Kanalstaden är en ny stadsdel i Åkersberga som ligger längs Åkers kanal. Här har Bjerking på uppdrag av JM AB projekterat för Kanalstaden Torg, ett litet kvarterstorg i anslutning till kv. Flaggspelet i Östra Kanalstaden

Kanalstadens torg är ett av flera projekt i samma område som vi utfört på uppdrag av JM AB. Detta uppdrag omfattade det allmänna gångstråket, vilket sträcker sig genom kvarteret som en koppling mellan kanalens promenadstråk och Åkersberga Centrum. Även mötet mellan byggnaderna och befintlig kaj, mellan kanalen och omgivande mark samt två mindre torgytor ingick i projekteringen.

En av utmaningarna i projektet var att få till en estetiskt tilltalande och funktionell lösning för nordvästra hörnet av torget. Här uppfördes en byggnad mycket nära brofästet och en utmaning kopplad till det var att anordna en tillgänglig passage.

Bänkarna på torget utformades av Bjerking och återfinns även söderut längs med kajen. De kan även fungera som påkörningsskydd och är därför utformade med en stomme av betong.

I projektet samarbetade vi med konstnären May Lindholm som tog fram ett konstverk som placerades på torget. Konstverket föreställer små så kallade Nystingar som hoppar runt på ett stenblock (se bild).

Projektet inleddes 2017 och torget färdigställdes under 2020.

Beställare: JM AB

Kontakt

Upptäck fler uppdrag