Bjerking logotyp
Innehållsbild

Våra värderingar

Bjerkings värdeord har tydliggjorts i ett antal beteenden som ska bidra till att skapa den kultur vi behöver för att vara en attraktiv arbetsplats. Bjerkings kultur handlar om hur vi agerar i vardagen som ”Ett Bjerking”.

Engagerande

Handlar om vår inställning, varje medarbetares engagemang, hur vi inspirerar varandra samt skapar en stark laganda och nöjda kunder.

  • Jag sätter mig in i, är lyhörd för och agerar utifrån kundens behov
  • Jag bidrar med positiv energi genom att se och bekräfta både kunder och kollegor

Nytänkande

Handlar om vår kreativitet och hur vi löser uppgifter.

  • Jag utmanar mig själv, mina kollegor och kunder för att skapa större kundvärde i våra uppdrag
  • Jag delar aktivt med mig av mina idéer och erfarenheter

Samverkande

Handlar om hur vi samarbetar och kommunicerar med kunder och kollegor.

  • Jag utvecklar mig själv och mina kollegor genom att ge och ta emot feedback
  • Jag tar initiativ till samarbete så vi nyttjar företagets samlade kompetens

Läs mer