Bjerking logotyp
Tjänstebild

Askgravlund i kvarter 25 Skogskyrkogården

Skogskyrkogården skrevs in på UNESCO:s världsarvslista 1994. I den södra delen av Skogskyrkogården bygger Stockholm stad en ny askgravlund. Bjerking har tagit fram ett gestaltningsprogram, åtgärdsprogram för Lewerentz bro, antikvarisk konsekvensanalys samt projekterat. Målet är att förstärka platsens fina naturkaraktär och göra så få tillägg som möjligt. Nu under byggtiden bidrar vi med projektledning, byggledning och antikvarisk uppföljning.

Platsen för den nya askgravlunden är en gammal täktgrop, en mindre ravin, där man tidigare hämtade sand och grus. Målet är att kvaliteterna som finns idag ska vara tillvaratagna och förstärkta, att växtligheten ska se naturlig ut liksom att gångar och stenmurar ska vara fint inpassade i terrängen.

Det är stor fokus på biologisk mångfald i projektet. Bara ett fåtal träd tas ner på grund av att de är farliga eller skymmer solljuset till salamanderdammen. De anlagda perennängarna för gravsättning av askor kommer att innehålla många blommande arter som är viktiga för insektsliv och därmed även för fåglar och fladdermöss. Det blir en blandning av svenska vilda arter och trädgårdsarter. Det finns en inventering som visar vilka fladdermusarter som finns i området och i de närmaste kvarteren runt ravinen.

I södra delen av ravinen byggs en damm som är anpassad efter salamandrarnas livscykel. Det ska sättas vattenväxter som syresätter dammen och fungerar bra vid salamandrarnas äggläggning. En bit från dammen ska det byggas ett övervintringsröse för groddjur. Ett närliggande stockupplag kommer att locka både salamandrar, insekter och vilda bin.

Ljussättningen utförs med varsamhet för att inte störa djurlivet; fladdermöss, fåglar, salamandrar och andra djur på kvällarna. På natten kommer belysningen att vara släckt. Vi planerar att göra en provbelysning tillsammans med vår ljusdesigner under entreprenadtiden för att anpassa den så bra som möjligt.

Att få göra ett tillägg till Asplunds och Lewerentz skapelse världskulturarvet Skogskyrkogården är verkligen ett hedersuppdrag, säger uppdragsansvarig Maria Handberg. Konceptet är att smyga in det nya, att förstärka och lyfta fram platsens kvaliteter samtidigt som askgravlunden förstås ska ha en egen identitet. Det blir en ny plats men med stor hänsyn och anpassning till världsarvet. Med professionella kollegor inom alla berörda teknikområden så kommer det att bli ett bra resultat.

Projektet inleddes 2021 med gestaltningsprogram och beräknas vara klart för invigning försommar 2024.

Beställare: Stockholm Stads Kyrkogårdsförvaltning

Bildkälla: Bjerking AB

Foto av området innan arbetet påbörjades

Visionsbild av den färdiga askgravlunden

Kontakt

Upptäck fler uppdrag