Bjerking logotyp
Tjänstebild

GDPR

I våra riktlinjer för behandling av externa personuppgifter kan du läsa om hur vi hanterar de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in på annat sätt.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning och att dina personuppgifter är skyddade hos oss och hos de samarbetspartners vi använder oss av. I dessa riktlinjer beskriver vi hur och varför organisationen behandlar personuppgifter inom ramen för vår verksamhet.

Läs mer i våra Riktlinjer för behandling av externa personuppgifter Pdf, 18 kB.

Läs mer