Bjerking logotyp
Tjänstebild

Strandvik Park och promenadväg

Längs Farstavikens norra strand rustas en befintlig park och strandpromenad upp och kompletteras med en tillgänglig bryggväg längs hela stranden, runt klippor och över våtmarker. Bjerking står för gestaltning och detaljprojektering på uppdrag av Värmdö kommun.

Parken har fått nya gångvägar, sittplatser, perennplanteringar samt en tillgänglig scen. Längs strandpromenaden finns en solbrygga byggd på en befintlig betongkonstruktion som man inte ville riva.

Uppdraget omfattar gestaltning och detaljprojektering av park, strandpromenad, gata, parkering, belysning och dagvattenhantering för en utförandeentreprenad, inklusive framtagande av gestaltningsprinciper för parken och underlag för ansökan om strandskyddsdispens.

Det fanns två stora utmaningar i projektet. Det ena var att ta hand om och rena dagvattnet från Gamla Skärgårdsvägen, på en väldigt liten yta, innan det rinner ut i Farstaviken. Det andra var att placera bryggvägen nära vattnet, längs branta klippor, utan att någon del av grundkonstruktionen hamnade ute i vattnet. Farstavikens bottensediment innehåller nämligen miljöfarliga ämnen som man inte får röra.

Projektets organiskt formade gångar och bryggpromenader har byggts på befintligt berg och platsbildningar och tillgängliggör stor del av stranden, säger Nina Rydén, enhetschef landskapsarkitektur på Bjerking. Vi har även ritat in en dagvattenhantering, med rening i den meandrande bäcken, en gestaltning som jag uppskattar då den skapar mervärde för en vacker plats.

Projekteringen inleddes 2016 och etapp 1 invigdes hösten 2019.

Beställare: Värmdö kommun

Kontakt

Upptäck fler uppdrag