Bjerking logotyp
Tjänstebild

Bergsäkring bergslänt Larsboda

Ett tidigare område med bergtäkt och betongfabrik har omvandlats till lager och logistikanläggning för Mathem. På uppdrag av Svensk Entreprenadteknik AB har Bjerking utfört inspektion och rådgivning inför bergförstärkning av en bergslänt.

Längs en av fastighetsgränserna finns sedan tidigare en bergslänt, upp till 38 meter hög och 200 meter lång, som tas ut ytterligare ca 5 meter för att utnyttja fastigheten maximalt.

Bjerking har anvisat bergförstärkning gällande bergstabilitet med sprutbetong och bergbultar, bergbottenbesiktning för grundläggning samt beräkning av förankringsstag för stödmur.

I projektet har material med så lång livslängd som möjligt använts. För att minimera underhållsbehovet har även bergschakten anpassats till de sprickriktningar och strukturer som finns i berget.

Uppdraget inleddes i november 2020 och avslutades i augusti 2022.

Beställare: Svensk Entreprenadteknik AB

Kontakt

Upptäck fler uppdrag