Bjerking logotyp
Tjänstebild

Telegrafberget

Telegrafberget är ett bostadsområde i Nacka, omgivet av det blivande naturreservatet Skarpnäs. Bjerking har på uppdrag av HSB Bostad AB tagit fram bygghandlingar för kommunal infrastruktur i anslutning till bostadsområdet. Uppdraget omfattar broar, stödmurar och kajkonstruktioner.

Broar

De två vägbroarna är kontinuerliga slakarmerade betongbroar i tre spann. Stödmurarna är över 10 meter höga och löper likt en serpentinväg ned till vattnet.

Bjerking utförde projekteringen och broarna byggdes enligt bygghandling. En utmaning i projektet var att berget visade sig vara sämre än förväntat och vittrade vid sprängning. Stödmurarna mellan broarna fick därför anpassas efter bergutfallet. 

Kajer

Här finns två kajer – en som Waxholmsbolaget trafikerar och en småbåtskaj. De är båda utformade på liknande sätt med en undre prefabricerad del och en övre platsgjuten del.

Uppdraget påbörjades 2015 och slutfördes under 2020.

Beställare: HSB Bostad AB

Kontakt

Upptäck fler uppdrag