Bjerking logotyp
Tjänstebild

Nya Tunagården

Äldreboendet Tunagården i Borlänge förvärvades av Vectura för några år sedan med Borlänge kommun som hyresgäst. Tunagården renoveras nu och byggs till för att skapa ytterligare lägenheter och lokaler för hemtjänst och tillagningskök. På uppdrag av Österling Bygg AB projekterar Bjerking flera olika delar i ombyggnationen av Nya Tunagården.

Vectura är fastighetsägare och totalentreprenaden leds av Österling Bygg AB. Bjerking leder projekteringsgruppen och ansvarar där för projekteringsledning, konstruktion, miljösamordning, energiberäkningar, akustik, skyddsrum och landskap. Dessutom ansvarar företaget för byggsupport och bygguppföljning. Förutom att bygga ut äldreboendet är målet att byggnaden ska Leed Gold- och NollCO2-certifieras.

Den befintliga huslängan i gult fasadtegel görs stomren. Bärande mellanväggar i betong behålls medan lättväggarna rivs. Varje lägenhet ska ha egen handikappanpassad wc med dusch, så för att få plats ska tre boenden göras om till två och nya lättväggar ska sättas upp. Tunagårdens entré med suterrängvåning rivs och med en ny entré dockas det befintliga till det nya. Nya suterrängvåningen får en stomme i klimatanpassad ekobetong, stål och limträ. Allt detta bidrar till att hålla nere klimatpåverkan.

Bjerking har en strävan att göra breda projekt med klimatsmarta byggsystem och höga hållbarhetsmål, säger Björn Johanson, uppdragsansvarig i projektet. Här har vi dels fått med många av våra kompetenser samtidigt som vi får bidra till certifieringen av ett äldreboende enligt mycket höga miljömål.

Bjerking fick uppdraget 2022 och Nya Tunagården planeras vara färdigställd under 2025.

Beställare: Österling Bygg AB

Bildkälla: Borlänge kommun

Kontakt

Upptäck fler uppdrag