Bjerking logotyp
signering av avtal
signering av avtal

Besiktning

Behöver du hjälp med att noggrant och objektivt säkerställa att entreprenaden uppfyller de överenskomna kraven? Vi kan hjälpa dig med besiktning.

Genom att i ett tidigt skede ta fram en besiktningsplan säkerställer vi en kontinuerlig kvalitetskontroll genom hela entreprenaden.

Vi strävar efter att alla Bjerkings besiktningsmän ska vara Certifierade och godkänd enligt SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund

Vi kan hjälpa dig med:

  • Normerande besiktning
  • Förbesiktning
  • Efterbesiktning
  • Slutbesiktning
  • Särskild besiktning
  • Överbesiktning

Med Bjerkings breda kompetens kan vi ta på oss rollen som huvudbesiktningsman och sätta ihop en komplett besiktningsgrupp för varje specifikt uppdrag.

Kontakt

Uppdrag

  • Kulturhuset och stadsteatern

  • Magasin X

  • Ostkustbanan, dubbelspår genom gamla Uppsala