Bjerking logotyp
Tjänstebild

Askgravplats Sundbyberg

Bjerkings landskapsarkitekter blev inbjudna till att vara med i ett tävlingsuppdrag där två inbjudna aktörer skulle föreslå utformningen av en ny askgravplats vid Sundbybergs begravningsplats. Bjerking vann uppdraget med förslaget Famna av Maria Handberg och Disa Löfvendahl.

Efter vinsten i tävlingsuppdraget detaljprojekterade Bjerking askgravplatsen. Förutsättningarna för platsen var en brant sluttande slänt med ett skogsbryn i fonden. Den nya askgravplasen byggs nu etappvis efter våra bygghandlingar allt eftersom nya askgravar behövs.

I förslaget vänder sig askgravplatsen mot söder och huvudgångvägen som löper genom Sundbybergs begravningsplats. Besökare välkomnas numera av bågformade planteringar med låga häckar och blommande perenner.

Den branta slänten har jämnats ut till en mjuk och svag lutning över hela ytan. Markmodelleringen och de bågformade planteringarna med askgravplatser omfamnar meditationsplatsen som är lägre placerad.

Meditationsplatsen är en cirkulär plats, avskärmad med en häck mot söder men ändå öppen och inbjudande. Här kan man sitta i lugn och ro på bekväma sittplatser invid blommande örter och en stilla vattenyta som speglar himlens ljus.

Askgravplatsen är gestaltad med stora drag för att skapa en enhetlig plats, men gravstenarna skiljer sig åt med små skiftningar i höjd och ytbehandling som gör varje sten speciell. Stenarna är av svensk grå granit vilket är beständigt och tidlöst. Stenarna ligger med en svag lutning mot gången, vilket är praktiskt för avrinningen men också trevligt då de vänder sig mot besökaren. Framför stenarna finns en sträng med singel där man kan placera ett gravljuset eller en blomvas.

Tävlingsuppdraget inleddes 2013. Projektering startade 2016 och invigningen av askgravplatsen skedde 2020.

Beställare: Sundbybergs Församling

Kontakt

Upptäck fler uppdrag