Bjerking logotyp
person på kontor
person på kontor

Byggledning

Vi erbjuder erfarna byggledare inom både anläggning och hus. Allt från små ombyggnader till nyproduktion av bostadsområden och infrastruktur.

Som byggledare har vi ett nära samarbete med dig som beställare och vi är din representant på arbetsplatsen. Vi med och säkerställer dina intressen under genomförandeskedet och ser till att det som projekterats fram utifrån framtagna krav också genomförs. 

Byggledaren är ofta en nyckelperson i genomförandet och ofta är det byggledaren som samordnar kontakterna mellan projektledning/beställaren och entreprenörer, projektörer, hyresgäster med flera.

Våra byggledare säkerställer att kontraktsvillkoren mellan beställare och entreprenör följs vad gäller ekonomi, tid, arbetsmiljö, miljö och kvalitet. Detta gör vi bland annat genom byggmöten.

Som byggledare är vi ofta med i tidiga skeden i projekt för att bidra med vår byggnadskompetens och bidrar till ett effektivt genomförande redan under projekteringen.

Kontakt

Uppdrag

  • Knivsta överföring Käppala

  • Kungliga Dramatiska Teatern

  • Studenternas