Bjerking logotyp
Tjänstebild

Erosionsvallar Lomma

Vid kusten i Habo Ljung i Lomma kommun ligger två sötvattensdammar som är före detta lertäkter. Dammarna är viktiga rastplatser för övervintrade fåglar och används även ofta för fiske och skridskoåkning. Vid dammarna finns ett populärt promenadstråk längs kusten.

Bjerking har på uppdrag av Lomma kommun projekterat en ny erosionsvall då den tidigare behövde förstärkas för att skydda dammarna och promenadstråket. Kusten är här utsatt för erosion och har blivit hårt drabbad av stormar.

Det nya erosionsskyddet beräknas ha en livstid på 50 år och är dimensionerat för att klara av förutsedda klimateffekter, så som stigande havsnivåer och högsta vattenstånd. Eftersom vallen blir en påtaglig barriär har vi anpassat den till det befintliga landskapet för att bevara natur- och rekreationsvärden. Ut mot havet är vallen nu klädd med ett erosionsskyddande lager av sten och befintlig strandvegetation är återplanterad på vallens slänter mot dammarna. Ovanpå vallen har vi anlagt en stig och smitvägar över vallen vilket gör det enklare att röra sig mellan promenadstråket på insidan av vallen och strandremsan. Vi har behållit den visuella kontakten mellan havet och gångstråket i den mån det var möjligt genom att anpassa höjden på vägen innanför vallen.

Det var en utmaning att skapa en behaglig form för vallen som ska ta så lite utrymme som möjligt i den smala sektionen mellan dammarna och havet, säger uppdragsansvarig Peder Lundberg. Resultatet känns väl anpassat till platsen, mycket tack vare växtgestaltningen som Anna Lundin Trotzig tagit fram samt återanvändningen av tillvarataget vegetationsskikt.

 

Projektet inleddes under 2019 och avslutades 2020.

Beställare: Lomma kommun

Bildkälla: Lomma kommun

Kontakt

Upptäck fler uppdrag