Bjerking logotyp
flera personer tillsammans på en äng med handhjärtan i skyn
flera personer tillsammans på en äng med handhjärtan i skyn

Hållbarhet

Kunskapen om hållbarhet i allmänhet och klimatfrågan i synnerhet behöver öka på bred front i vår bransch och det snabbaste och enklaste sättet att åstadkomma en förändring är att hantera frågorna proaktivt i konkreta projekt och lära oss tillsammans.

För att lyckas med omställningen krävs kreativitet och en prestigelös dialog mellan alla parter som deltar i ett projekt – det vill vi bidra till! Vår vision är att tillsammans med våra kunder och partners skapa det bästa samarbetsklimatet för hållbara lösningar.

På Bjerking har vi hållbarhetssamordnare inom alla tjänsteområden som stöttar de uppdragsansvariga och ser till att hållbarhetsfrågorna beaktas i varje uppdrag. Hållbarhetssamordnarna utgör också ett nätverk för omvärldsbevakning tillsammans med Bjerkings hållbarhetsspecialist och hållbarhetsstrateg.

Hållbarhet för oss handlar också om att leva som vi lär. Vi har som mål att vara fossilfria till 2030 och är en aktiv kravställare gällande social och ekologisk påverkan till följd av våra inköp och finansiella placeringar.

Sist men inte minst vill vi också att våra medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv.

Läs om vårt medarbetarlöfte under Karriär.

Hållbarhetspolicy

Vår största möjlighet att påverka utvecklingen i en hållbar riktning är genom våra uppdrag. Tillsammans omtänker vi framtiden och jobbar för hållbara lösningar på komplexa problem som förbättrar vår gemensamma miljö och livet i våra samhällen.

Ta del av Bjerkings hållbarhetspolicy Pdf, 68 kB.

Hållbarhetslöften

Vår överlägset största möjlighet att påverka utvecklingen i en hållbar riktning är genom våra uppdrag. Vi vill hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål och har satt som mål att hållbarhetsfrågorna ska vara integrerade i alla våra uppdrag senast år 2024.

Se våra hållbarhetslöften

Bjerkings klimatfond

Klimatfonden är vårt sätt att klimatkompensera. För varje ton koldioxidekvivalenter som orsakas genom våra resor, energianvändning och stora inköp avsätter vi en summa. Fonden ska bidra till att nya lösningar och arbetssätt skapar klimatförbättringar i våra uppdrag som annars inte hade kommit till stånd. 

Läs mer och ta del av våra klimatfondsprojekt 

Kontakt

Läs mer