Vi omtänker framtiden tillsammans

Välkommen till Bjerking!

Vi är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag med fokus på utveckling och samarbete. 
Läs mer om vår historia under Om oss

Nu lanserar vi vårt hållbarhetslöfte för väg, gata och mark

I detta hållbarhetslöfte identifierar vi de områden som är särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och som våra väg-, gatu- och markprojektörer kommer att arbeta aktivt med i sina uppdrag för att hjälpa kunderna nå sina hållbarhetsmål. Det handlar exempelvis om planering och lokalisering, utformning och materialval samt kompetensutveckling och kunskapsspridning.

- Många tänker att hållbarhet endast handlar om miljöfrågor, vilka såklart är väldigt viktiga för oss. En aspekt som inte lika många tänker på är social hållbarhet, säger Jakob Holmquist, tjänsteansvarig för Väg, gata och mark.

Det handlar om att anpassa gatorna efter alla som rör sig i samhället och särskilt äldre, barn och funktionshindrade. Dessutom präglas hållbarhetsfrågorna för tjänsteområdet Väg, gata och mark av återbruk.

- För oss kan det handla om återbruk av gatsten, gatstolpar, kantsten men även återbruk av asfalt. Det gäller inte alla typer av asfalt men det finns en viss typ av asfalt som går att återbruka, säger Amanda Ödling, hållbarhetssamordnare för Väg, gata och mark.

Ta del av alla våra hållbarhetslöften på bjerking.se/hallbarhetsloften

Våra tjänster

Med omtanke som ledstjärna skapar vi lösningar för en bättre morgondag. Vi erbjuder tjänster inom alla teknikområden.

Se våra tjänster

Omtänk framtiden
tillsammans med oss

Här är det nära till samarbete och nya utmaningar. Med omtanke som ledstjärna skapar vi lösningar som gör skillnad på riktigt.

Se våra lediga jobb

Det bästa samarbetsklimatet för hållbara lösningar

Vi är engagerade, flexibla och bidrar alltid till att skapa de bästa förutsättningarna för att arbeta tillsammans, både internt och externt. Det är så vi når de hållbara lösningarna.