Bjerking logotyp
Tjänstebild

Projektledning

Med vår breda kompetens inom samhällsbyggnad och Life Science kan vi både leda projekt som beställare och sätta ihop hela projekteringsteam.

Våra projektledare är vana att leda allt från mindre uppdrag till komplexa industri- och samhällsbyggnadsprojekt. Vi finns med under projektets alla faser, från första idé till förvaltning, inom alla typer av samhällsutvecklingsprojekt och projekt inom Life Science.

Vi arbetar med alla typer av beställare såsom fastighetsbolag, läkemedelsföretag, stat, landsting och kommun. Våra projektledare är engagerade och lägger stor vikt vid att du ska känna förtroende. Med erfarenhet och gedigen kunskap om myndighetsreglerad verksamhet, lagstiftning och byggprocessen genomför vi projekt med hög kvalitet och vi arbetar utifrån ett certifierat verksamhetssystem.

Vi leder tillsammans med omtanke för framtiden.

Hållbarhetslöfte Projekt-, Projekterings- och Byggledning

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Projekt-, Projekterings- och Byggledning kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

  • Samordning för en hållbar omställning
  • Förstudie- och programskede
  • System- och bygghandling
  • Genomförandeskede
  • Driftskede
  • Kunskapsspridning och kompetensutveckling

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

  • Askgravlund i kvarter 25 Skogskyrkogården

  • Installationsprojekt, byggnadspåverkande medicinteknisk utrustning

  • Knivsta överföring Käppala

  • Studenternas