Bjerking logotyp
Tjänstebild

Projektledning

Med vår breda kompetens inom samhällsbyggnad och Life Science kan vi både leda projekt som beställare och sätta ihop hela projekteringsteam.

Våra projektledare är vana att leda allt från mindre uppdrag till komplexa industri- och samhällsbyggnadsprojekt. Vi finns med under projektets alla faser, från första idé till förvaltning, inom alla typer av samhällsutvecklingsprojekt och projekt inom Life Science .

Vi arbetar med alla typer av beställare såsom fastighetsbolag, läkemedelsföretag, stat, landsting och kommun. Våra projektledare är engagerade och lägger stor vikt vid att du ska känna förtroende. Med erfarenhet och gedigen kunskap om myndighetsreglerad verksamhet, lagstiftning och byggprocessen genomför vi projekt med hög kvalitet och vi arbetar utifrån ett certifierat verksamhetssystem.

Vi leder tillsammans med omtanke för framtiden.

Kontakt

Uppdrag

  • Knivsta överföring Käppala

  • Studenternas