Bjerking logotyp
Tjänstebild

Våra policyer

Uppförandekod - Code of conduct

Bjerkings uppförandekod anger riktlinjerna för hur vi bedriver vår verksamhet så att det befrämjar den etiska kulturen i organisationen. Uppförandekoden ska genomsyra vårt arbete och vara vägledande i vår verksamhet och den ska också ange det förväntade beteendet hos medarbetare, ledare, chefer, företagsledning och styrelse. Uppförandekoden ligger också till grund för Bjerkings olika policydokument.

Ta del av vår uppförandekod här Pdf, 78 kB.

Hållbarhetspolicy

Vår största möjlighet att påverka utvecklingen i en hållbar riktning är genom våra uppdrag. Tillsammans omtänker vi framtiden och jobbar för hållbara lösningar på komplexa problem som förbättrar vår gemensamma miljö och livet i våra samhällen.

Ta del av vår hållbarhetspolicy här Pdf, 68 kB.

Kvalitetspolicy

Vi vill vara en arbetsplats där medarbetare trivs och växer genom nya utmaningar. En annan viktig drivkraft och förutsättning för nöjda kunder är vårt kundfokus och att ständigt möta eller överträffa våra intressenters krav och förväntningar. Därför kvalitetssäkrar våra leveranser med avseende på kundkrav, miljö, ekonomi och social hållbarhet. Våra medarbetare bidrar till att ständigt förbättra vårt kvalitetsledningssystem och våra processer så att vi följer lagar, förordningar och andra relevanta regelverk.

Ta del av vår Kvalitetspolicy här Pdf, 12 kB.

Policy för partnersamarbeten

Bjerkings vision är att skapa det bästa samarbetsklimatet för hållbara lösningar. Med omtanke som ledstjärna vill vi därför:

  • Bidra till att samhällets och våra kunders hållbarhetsmål uppfylls med hjälp av våra hållbarhetslöften.
  • Visa vägen för ännu fler klimatanpassningar och ta in en allt större plats som arena för att arbeta för en hållbar utveckling tillsammans med partners och kunder.
  • Göra mer för en hållbar framtid genom att ta en ledande roll i den nödvändiga klimatomställningen och klimatanpassningen.

Vi har identifierat klimatomställningen som den absolut viktigaste hållbarhetsfrågan.

Ta del av vår policy för partnersamarbeten här Pdf, 23 kB.

Läs mer