Bjerking logotyp
Tjänstebild

Bankhuset Stora torget

Det gamla bankhuset på Stora Torget i Uppsala ska få nytt liv. Sedan det uppfördes av Upsala enskilda bank i början på 1900-talet har den ståtliga byggnaden huserat såväl banker som en gymnasieskola. Nu ska byggnaden byggas om till kontorshotell, restaurang, bar och café.

Bjerking ansvarar för projekteringsledning och all teknikprojektering när huset byggs om till ett kontorshotell med medlemskök på plan 1–3. På entréplan blir det reception, konferenslokaler och en restaurang med intilliggande chambre separée samt exklusivt vinrum. I restaurangen kommer det även byggas en entresol med en glaslanternin ovanför. I källaren blir det gym, omklädningsrum, bastu, tvättstuga samt en mindre biosalong.

Vår beställare har haft höga krav på utförande, utseende samt ljud i kontorsmiljön. Målet är att detta ska bli Uppsalas finaste hus. Vi har även fått önskemål om sänkning av befintligt golvbjälklag i gym och bio. Det är en utmaning att få in 2023 års krav på installationer, tillgänglighet med mera i ett över 100 år gammalt hus. Det krävs en gedigen samordning mellan discipliner för att få fram de bästa och snyggaste lösningarna för huset och här har belysning och armaturval spelat en central roll för beställaren. Bjerking har bland annat tagit fram avväxlingar för dörrhål och håltagningar, förstärkningar till belysning och trapphissar, förslag för golvsänkning och uppbyggnad av entresol och lanternin.

För min del har det varit ett otroligt givande projekt där jag har fått tagit del av så mycket kunskap från nästan hela Bjerking, säger Margareta Lindsten, projekteringsledare för uppdraget. Jag kom in som projekteringsledare i augusti och det är rätt häftigt att få möjlighet att samarbeta med alla experter inom olika discipliner.

När bjälklaget i gymmet öppnades framkom det att huset står på träpålar. Prover på dessa visar att en grundförstärkning behöver utföras. Vi har tagit ytterligare prover och analyserat marken och prover av betongvoterna har skickats till Bjerkings jord-, berg och betonglabb för kvalitetsanalys. Vi ska även utföra en riskanalys och arbetar för fullt med grundförstärkningsprojektering.

Vi måste ta hänsyn till Länsstyrelsen och just nu håller en arkeolog från Uplands museum på att undersöka kulturlager vid schaktarbetena i källaren.

Det har varit stort fokus på återbruk, framförallt av dörrar, inredning och armaturer. Dörrarna har utretts med avseende på ljudkrav och tillgänglighet. Vissa armaturer saknar delar och där har vi tagit hjälp av en belysningsprojektör inför restaureringen. Alla installationer behövde dock bytas ut, då det mesta uppnått sin tekniska livslängd.

Projektet inleddes i november 2021 och beräknas vara klart hösten 2024.

Bildkälla: Bjerking AB

Beställare: Breakwater Sweden AB

Kontakt

Upptäck fler uppdrag