Bjerking logotyp
glödtrådar i lampa
glödtrådar i lampa

El, tele och säkerhet

Vi vägleder dig till de mest ekonomiska och effektiva el- och teknikinstallationerna där el, tele och säkerhet är en förutsättning för att alla tekniska system ska fungera och samverka i en byggnad.

Dagens el- och teletekniska installationer blir allt mer komplicerade, komplexa och kostsamma. Därför arbetar vi med att kartlägga behoven och vägleder dig som kund till det mest optimala systemet med hänsyn taget till driftsekonomi och driftsorganisation.

Vi kan hjälpa dig med:

Elsystem

 • Kraftsystem
 • Elsystem
 • UPS- och reservkraftsystem
 • Belysningssystem
 • Transportsystem
 • Styrsystem
 • Elmiljösystem
 • Solcellssystem
 • Åskskyddssystem
 • Energilagring

Telesystem

 • Datanätsystem
 • KNX-system
 • Trygghetslarmsystem
 • Ljudöverföringssystem
 • Tidgivningssystem

Säkerhetssystem

 • Brandlarmsystem
 • Talat utrymningslarmsystem
 • Inbrottlarmsystem
 • Passerkontrollsystem
 • Porttelefonisystem
 • Nödsignalsystem
 • CCTV-system

För projektering av brandlarmsystem, talat utrymningslarmsystem och inbrottslarmsystem krävs att projektörer innehar ett personcertifikat utfärdat av SBSC. Alla våra projektörer har detta.

Vi projekterar, tillhandahåller utredningar, utför termografering av elanläggningar, arbetar med rådgivning och hjälper till vid upphandlingar och besiktningar. Dessutom utför vi teknisk och ekonomisk kontroll, samordnad provning, installationssamordning, miljöinventering och CE-märkning.

Vår breda kunskap och erfarenhet av el-, tele- och säkerhetssystem ger oss förutsättningar att arbeta effektivt med dagens integrerade system. Dessutom utförs all vår projektering i 3D där vi använder kollisionskontroller och granskningsmetoder som säkerställer kvaliteten i det vi levererar till dig som kund.

Hållbarhetslöfte El- och telesystem

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för El- och telesystem kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar
aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

 • Upphandling
 • Utformning och systemval
 • Materialval, avfallsminimering och återvinning
 • Kunskapsspridning och kompetensutveckling

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

 • Askgravlund i kvarter 25 Skogskyrkogården

 • Bankhuset Stora torget

 • Carolina Rediviva

 • Cykelparkeringshuset

 • Kungspassagen

 • Kv. Ångqvarn

 • Magasin X

 • Studenternas

 • Swing by Golfbaren

 • Turebergshuset

 • Universitetshuset i Uppsala

 • Vasakronan i Uppsala

 • Vaxholms kajer

 • Östervåla skola