Bjerking logotyp
Tjänstebild

Projekteringsledning

Vid varje större projekt genomförs en utredning och projektering före genomförandet. Vi erbjuder projekteringsledare till ditt projekt.

En projekteringsledare samordnar och strukturerar alla delar under projekteringen och säkerställer att projektet får rätt förutsättningar och uppfyller de projektspecifika målen.

Våra projekteringsledare är vana att driva stora som små projekt, ombyggnation eller nyproduktion. Vi tar gärna på oss en central roll och ansvarar för att uppsatta mål förverkligas. Det är viktigt med god kommunikationsförmåga och vi är vana att hantera alla intressenters behov i ett projekt.

Bjerking har bred kompetens inom projektering och tidiga skeden vi är vana att utföra projekt som generalkonsult.

Hållbarhetslöfte Projekt-, Projekterings- och Byggledning

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Projekt-, Projekterings- och Byggledning kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

  • Samordning för en hållbar omställning
  • Förstudie- och programskede
  • System- och bygghandling
  • Genomförandeskede
  • Driftskede
  • Kunskapsspridning och kompetensutveckling

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

  • Bankhuset Stora torget

  • Installationsprojekt, byggnadspåverkande medicinteknisk utrustning

  • Nya Tunagården