Bjerking logotyp
vattenstänk
vattenstänk

Hydrogeologi

Vi kan hjälpa dig med alla typer av uppdrag som rör hydrogeologi.

I alla våra infrastrukturuppdrag blir de hydrogeologiska förhållandena allt viktigare för att få en hållbar lösning även för framtida generationer. Genom att betrakta ett lite större område än enbart det enskilda projektets yta kan vi skapa en bättre förståelse för de grundvattenförhållanden som råder.

När du behöver myndighetstillstånd för temporär eller permanent grundvattensänkning kan vi hjälpa dig med att förstå de hydrogeologiska sambanden i stort.

De hydrogeologiska förhållandena ligger också till grund för sättningsberäkningar och riskhantering och därför arbetar vi intimt med andra tjänsteområden för att hjälpa dig lyckas med ditt projekt.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Hydrogeologiska utredningar (grundvattenutredningar)
 • Slug- och pumptester
 • Modellering av grundvattenflöden
 • Tillstånd för vattenverksamhet
 • Bevattningsdammar (läs mer här)

Hållbarhetslöfte Geoteknik och Hydrogeologi

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Geoteknik och Hydrogeologi kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

 • Lokalisering och utformning
 • Systemval och dimensionering
 • Masshantering och livscykelanalys
 • Kunskapsspridning

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

 • Bankhuset Stora torget

 • Campus Albano

 • Gävle godsbangård

 • Mälarbanan etapp Huvudsta – Barkarby