Bjerking logotyp
bostadshus i trä
bostadshus i trä

Byggnadskonstruktion

Behöver du hjälp inom byggnadskonstruktion? Vi finns här för dig oavsett om det handlar om stål och betong- eller träkonstruktioner.

Byggnadskonstruktion är en del av Bjerkings kärnverksamhet sedan företaget grundades 1943. Våra konstruktionsenheter i Uppsala och Stockholm har gedigen erfarenhet av konstruktionsuppdrag inom såväl kommersiella som offentliga byggnadsprojekt.

Vi projekterar i 3D och konstruerar de flesta typer av byggnader bland annat kontor, bostäder, offentliga och kommersiella lokaler samt industrihallar och lättindustrikonstruktioner. Våra uppdrag är ofta komplexa med en uttalad miljöprofil, såväl nybyggnad som ombyggnad.

Vi arbetar i olika skeden och kompetensbredden gör att vi kan jobba såväl i tidiga skeden med förstudier, stomvalsutredningar, bärighetsutredningar som genom hela byggprocessen med projektering och framtagning av konstruktionshandlingar.

Bjerking erbjuder även tjänsten byggnadsvård och vi utvecklar metoder för upprustning och fastighetsutveckling med hänsyn till historiska och antikvariska kvaliteter.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Stål- och betongkonstruktioner
 • Träkonstruktioner
 • DD och Konditionsbesiktningar
 • Upprättande av komplicerade konstruktionsberäkningar
 • Rådgivande byggkonstruktörer i tidiga skeden

Bildkälla: Folkhem

Hållbarhetslöfte Byggnadskonstruktion

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Byggnadskonstruktion kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

I hållbarhetslöftet har vi identifierat de områden som är särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och som våra byggnadskonstruktörer kommer att arbeta aktivt med i uppdragen:

 • Materialval och utformning
 • Dimensionering
 • Arbetsmiljöprojektering
 • Klimatberäkning genom livscykelanalys
 • Kunskapsspridning

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

 • Askgravlund i kvarter 25 Skogskyrkogården

 • Bankhuset Stora torget

 • Brädstapeln

 • Carolina Rediviva

 • Cederhusen

 • Entrékvarteret

 • Expo Dubai

 • Forskaren

 • Gasklockan 5

 • Gångaren 13

 • Kajstaden

 • Kungspassagen

 • Magasin X

 • Nya Karolinska Solna

 • Nya Tunagården

 • Nybohovsbacken, Stockholm

 • Parkhuset, Solna Business Park

 • Strandvik Park och promenadväg

 • Ulls hus

 • Vilbergsparken