Bjerking logotyp
Tjänstebild

Styr och övervakningssystem

Vi hjälper dig välja, projektera och kravställa den bäst lämpade lösningen för ditt projekt.

Hållbarhetsfrågor är ett stort fokus för oss. Att hushålla och möjliggöra uppföljning av energi samt åstadkomma effektiv användning av installerade system är centralt i vårt arbete.

Vi behärskar den senaste tekniken, vilket medför att du som kund kan känna dig trygg oavsett vilket automationssystem eller kommunikationsspråk du väljer till dina fastigheter. Vi har erfarenheten och kunskapen att vägleda, projektera och kravställa den bäst lämpade lösningen för ditt projekt oavsett verksamhet.

Vårt mål i alla uppdrag är att värna om vår gemensamma miljö och dess resurser, samtidigt som vi är måna om mervärde och ekonomiskt resultat för dig som kund. Vi skapar säkra, smarta och användarvänliga systemlösningar som också är flexibla för framtidens krav.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Rådgivning
 • Inventering
 • Projektering
 • Granskning
 • Driftoptimering
 • Samordnad provning
 • Entreprenadbesiktning
 • Statusbesiktning
 • Installationsledning

Hållbarhetslöfte VVS och styr

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för VVS och styr kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

 • Systemval, materialval och dimensionering
 • Riskarbete och klimatanpassning
 • Återbruk och livscykelanalys

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

 • Bankhuset Stora torget

 • Filmstaden

 • Kv. Ångqvarn

 • Östervåla skola