Bjerking logotyp
Tjänstebild

Tillgänglighet

Vi erbjuder stöd och rådgivning i tillgänglighetsfrågor både vid ny- och ombyggnationer.

Bjerking har bred expertis inom området. Våra tillgänglighetssakkunniga specialister är även uppdragsanvariga.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Stöd i tillgänglighetsfrågor för befintliga miljöer samt vid om- och nybyggnationer
  • Certifierade sakkunniga som utbildar och informerar om vad som avses med god tillgänglighet och användbarhet när det gäller den byggda miljön
  • Inventering av befintliga miljöer enligt den lagstiftning som finns inom området
  • Vid om- och nybyggnationer medverkar vi som tillgänglighetskonsult och rådgivare samt medverkar då byggnadsnämnden kräver sakkunnig inom området
  • Utföra slutsyn samt upprätta utlåtande inför slutsamråd

Har ni frågor gällande denna tjänst, kontakta oss gärna!

Kontakt

Uppdrag

  • Bankhuset Stora torget

  • Kv. Ångqvarn