Bjerking logotyp
växtskott som skjuter upp ur jorden
växtskott som skjuter upp ur jorden

Jord- och berganalyser

Vi erbjuder ett stort spektrum av jord- och bergmekaniska analyser för jord, berg och bindemedelsstabiliserande jordmaterial, enligt standard eller efter kundanpassade önskemål.

På Bjerkings jord och berglaboratorium samlas mångårig erfarenhet tillsammans med ett tätt samarbete med fält och FoU.

Avancerad provning, enaxial-, triaxial-, CRS- och standardödometerförsök utförs i kylrum vid jordtemperatur och behöver därför ej korrigeras för temperaturanomalier.

Kundens analysdata hanteras i en datoriserad, delvis automatiserad miljö, från registrerade observationer till rapport, och på så sätt minimerar vi den mänskliga faktorn som felkälla i vår hantering.

Prover lagras i ett stort kylrum i anslutning till provningsapparater. Korta interntransporter från hylla till provningsapparat minimerar störningar av proverna på grund av temperaturförändringar och hantering.

Vi är belägna i Uppsalas östra utkant nära E4:an, med stort utrymme för att parkera lastbilar och andra fordon, vilket gör det enkelt och snabbt att lämna av prover hos oss.

För kunder som befinner sig längre bort finns även tempererade provinlämningsstationer i Huddinge och Kalhäll, med snabb och säker transport till oss. Ytterligare en station är under utveckling i Gävle-området.

Vid inlämning av jordprov

För sikt- och hydrometeranalys för enskilt avlopp

fyll i detta formulär

Mer information

För mer information om hur du hittar till vårt labb, prislista med mera

Se sidan Jord-, berg- och betonglaboratoriet

Hållbarhetslöfte Geoteknik och Hydrogeologi

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Geoteknik och Hydrogeologi kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

  • Lokalisering och utformning
  • Systemval och dimensionering
  • Masshantering och livscykelanalys
  • Kunskapsspridning

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

  • Bankhuset Stora torget

  • Galärvarvsmuren

  • Knivsta överföring Käppala

  • Kv. Ångqvarn

  • Magasin X

  • Vaxholms kajer