Bjerking logotyp
glödlampa
glödlampa

Energiutredningar och simuleringar

Jordens resurser är begränsade och för att jobba mot ett mer hållbart samhälle är det viktigt att arbeta med energianvändning, -effektivisering och -kartläggning.

En byggnads energianvändning står ofta för en stor del av dess driftkostnad, så även de ekonomiska incitamenten finns där tillsammans med möjlighet till eventuella gröna bolån. Vet man också vart energin tar vägen kan man lättare ta aktiva beslut kring var insatserna behöver göras.

Utöver miljö- och kostnadsfrågan är det också viktigt att säkerställa att gällande krav från Boverket samt olika certifieringssystem som Miljöbyggnad, LEED, BREEAM, Svanen och NollCO2 uppnås.

Energisamordning och klimatsimuleringar

Hos Bjerking är det nära till samarbete mellan flera kompetenser som är viktiga för att optimera och följa upp energianvändningen på rätt sätt i byggnader. Våra erfarna konsulter inom Energi, VVS, El, Styr, Konstruktion och Fukt kan analysera klimatskal, tekniska system och brukarbeteende för att effektivisera energianvändningen och uppnå ställda krav – både i befintliga byggnader samt under tidiga nyproduktionsskeden. Allra helst arbetar vi med ett livscykelperspektiv där investeringar får betala sig över tid genom utförda energibesparingar.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Energiberäkningar
 • Energideklarationer
 • Energikartläggningar
 • Effektbehovsberäkningar
 • Passivhuskompetens
 • Effektiviseringsutredningar, LCC-beräkningar
 • Dagsljussimulering
 • Inneklimatsimuleringar
 • Samordning, uppföljning och framdrift av energifrågan i större projekt
 • Projektledning

Kontakt

Uppdrag

 • Bankhuset Stora torget

 • Nya Tunagården