Bjerking logotyp
Tjänstebild

Kulturmiljö

Vi erbjuder samhällsutveckling med effektiva processer och hållbart resursutnyttjande i era projekt. Vi fokuserar på långsiktig hållbarhet, både ekologisk och kulturhistorisk.

Kulturmiljön består inte bara av byggnader. Vi ser platsens historia som en tillgång i samhällsplaneringen. Kulturmiljön finns överallt, i vardagslandskapet och i särskilt värdefulla miljöer, i stad och landsbygd.

Vi på Bjerking ser platsens historia som en tillgång i samhällsplaneringen. Genom att utveckla vissa områden och bevara andra säkerställs att de kulturhistoriska värdena förvaltas och förädlas i ett modernt och hållbart samhällsbyggande. Vi erbjuder heltäckande konsulttjänster genom hela planerings- och byggprocessen. Vi fokuserar på långsiktig hållbarhet i samhällsutvecklingen, både ekologisk och kulturhistorisk.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Antikvarisk medverkan och sakkunnig kontroll av kulturvärden
 • Antikvariska förundersökningar
 • Konsekvensanalyser och utlåtanden
 • Kulturmiljöutredningar
 • Miljökonsekvensbeskrivningar

Genom vår gedigna erfarenhet och bredd på kompetens erbjuder vi samhällsutveckling med effektiva processer och hållbart resursutnyttjande i era projekt.

Hållbarhetslöfte Kulturmiljö och byggnadsvård

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Kulturmiljö och byggnadsvård kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

 • Utformning, metod och materialval
 • Från vagga till grav
 • Hållbarhetssamordning

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

 • Bankhuset Stora torget

 • Berghusen

 • Ekerö kyrkogård