Bjerking logotyp
borrmaskin för geoteknik
borrmaskin för geoteknik

Geoteknik

Med erfarna medarbetare och borrbandvagnar på två orter har vi kapacitet att hjälpa dig med alla typer av geoteknikuppdrag på ett snabbt, effektivt och hållbart sätt.

Med en geoteknisk undersökning ökar möjligheterna för en optimal teknisk och ekonomisk lösning för alla typer av byggprojekt. Vi hjälper dig med geoteknisk projektering, utredningar och undersökningar för alla typer av bygg- och anläggningsprojekt – små som stora. Vi finns med som rådgivare/ experter från utredningsskedet för att från början påverka projektet till hållbara lösningar i sin helhet till byggskedet med detaljprojektering i nära samarbete med dig som kund och andra intressenter.

Vi upprättar geotekniska beskrivningar och projekteringsunderlag med rekommendationer för grundläggning. Dessutom hjälper vi dig med handlingar för bland annat geokonstruktioner (exempelvis sponter, jordspikning med mera), jordförstärkning (såsom kalk- och cementpelare, vertikaldränering etcetera), sättningsberäkningar vid uppfyllnad samt stabilitetsberäkningar vid schakt och uppfyllnad.

Vi utför även markundersökningar, hydrogeologiska utredningar, bergtekniska utredningar eller besiktningar och laboratorieanalyser. När det gäller markundersökningar samordnar vi ofta de geotekniska fältundersökningarna med geofysiska undersökningar, miljötekniska markundersökningar, berganalyser samt hydrogelogiska egenskaper, eftersom det är samma fältutrustning som används.

Alla våra lastbilar och borrbandvagnar körs på fossilfritt bränsle och alla lastbilar har dessutom bästa miljöklass, Euro 6. 

Hållbarhetslöfte Geoteknik och hydrogeologi

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Geoteknik och hydrogeologi kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

 • Lokalisering och utformning
 • Systemval och dimensionering
 • Masshantering och livscykelanalys
 • Kunskapsspridning

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

 • Askgravlund i kvarter 25 Skogskyrkogården

 • Bankhuset Stora torget

 • Bergsäkring bergslänt Larsboda

 • Erosionsvallar Lomma

 • Fritidsbro över Voxnan

 • Galärvarvsmuren

 • Gasklockan 5

 • Gävle godsbangård

 • Knivsta överföring Käppala

 • Kungspassagen

 • Kv. Grimman

 • Kv. Ångqvarn

 • Magasin X

 • Nybohovsbacken, Stockholm

 • Scans tomt i Boländerna

 • Slakthushallen

 • Societetskajen

 • Strandvik Park och promenadväg

 • Studenternas

 • Vaxholms kajer

 • Östervåla skola