Bjerking logotyp
Tjänstebild

Laserskanning

Vi erbjuder hela skanningsprocessen från datainsamling till leverans av en digital 3D modell, BIM-modell och/eller visualisering.

En tidig insats för att få underlag som stämmer så bra som möjligt kan vara den bästa vägen att gå vid projektuppstart. Att laserskanna objektet eller miljön kan då vara den bästa lösningen för dig.

Bjerking har lång erfarenhet (sedan 2009) av markburen laserskanning och idag erbjuder vi hela skanningsprocessen. Här följer exempel på tillämpningsområden som vi kan hjälpa dig med:

 • Modellera/visualisera en byggnad inför ombyggnation
 • Skapa en förvaltningsmodell för en byggnad exempelvis byggnader med kulturhistoriskt värde
 • 3D-modellering av komplexa objekt
 • Skapa 3D-modell med möjlighet att in nästa steg fylla med information (metadata) och därmed ha en BIM-modell
 • Skapa en topografisk avbildning av terrängen för att modellera/skapa terrängmodell av exempelvis vägkorsningar, vägar, broar mm.
 • Vid laserskanning kan även fotodokumentation utföras vilket innebär att allt dokumenterat går att se i 3600 panoramabilder (punktmoln och foton)
 • Punktmoln & 3D-bilder görs tillgängligt via visningsverktyg

Fotogrammetri

Att kombinera markburen laserskanning med fotogrammetrisk dokumentation med drönare skapar ytterligare mervärden och det kan vi också hjälpa dig med.

Från luften dokumenterar vi enkelt taken och omkringliggande mark. Utifrån fotona skapas 3D-punktmoln som kombineras med punktmolnet från den markburna laserskanningen.

Kontakt

Uppdrag

 • Bankhuset Stora torget

 • Eriksdalsbadet

 • Porten

 • Vaxholms kajer