Bjerking logotyp
Tjänstebild

Riskanalys

Behöver du hjälp med riskanalys avseende omgivningspåverkan? Vi kan hjälpa dig.

En riskanalys är grunden till en säker entreprenad för dig som byggherre, entreprenör och för omgivningen. Inför ett projekt med vibrationsalstrande arbeten, som exempelvis sprängning, spontning, pålning, schaktning och packning, upprättar vi en riskanalys som belyser potentiella risker i projektets omgivning.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Känslig utrustning
 • Känslig verksamhet
 • Byggnader
 • Ledningar/kulvertar
 • Anläggningar
 • Tunnlar/bergrum

Vi upprättar ett kontrollprogram som visar vilka kontroller som bör utföras innan projektet påbörjas och beräknar tillåtna vibrationsvärden. Med vår kompetens och erfarenhet har vi möjlighet att anpassa riskanalysen efter projektets storlek och omfattning.

Kontakt

Uppdrag

 • Bankhuset Stora torget

 • Knivsta överföring Käppala

 • Kungspassagen

 • Kv. Grimman

 • Magasin X

 • Mälarbanan etapp Huvudsta – Barkarby

 • Nybohovsbacken, Stockholm

 • Ostkustbanan, dubbelspår genom gamla Uppsala

 • Sky City Office One, Arlanda