Bjerking logotyp
Tjänstebild

Tunnlar

Tunnlar spelar en avgörande roll för att knyta samman städer, regioner och länder. Bjerking erbjuder bred kompetens gällande projektering av tunnlar. Vi kan hjälpa dig med allt från förstudie till bygghandlingar.

Vi hjälper dig med:

 • Tunnlar i berg och jord
 • Cut and Cover-konstruktioner, schakt med stödmurar som pålväggar och sekantpålar
 • Betonginklädnad och betongstruktur i tunnlar (t.ex. prefabricerad segmentell beläggning för TBM* tunnlar)
 • Schakter inklusive schakt för startgrop av TBM*
 • Tunnelinspektioner under byggskedet med kartering enligt Q** och RMR (Rock Mass Rating) i tunnlar
 • Bedömning vid förstärkning eller andra nödvändiga åtgärder i tunnlar

Genom tidigare uppdrag där vi arbetat med underhåll, reparationer och besiktningar har Bjerking fått erfarenhet av befintliga tunnlar. Vi kan hjälpa dig med att ta fram förslag till åtgärder för att säkerställa eller förlänga livslängden på konstruktioner och tunnlar.

Vi utför även bärighetsberäkningar och kan ge förslag till åtgärder för att säkerställa eller förlänga livslängden på konstruktioner och tunnlars när ändrade förhållanden kräver det.

 

*TBM = Tunnel Boring Machine; "Tunnelborrningsmaskin"

**Q= Q systemet är ett klassificeringssystem för bergmassa

Hållbarhetslöfte Geokonstruktion och bergteknik

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Geokonstruktion och bergteknik kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

 • Systemval och dimensionering
 • Livscykelanalys
 • Masshantering
 • Kunskapsspridning

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

 • E4 Förbifart Stockholm – bergtunnlar