Bjerking logotyp
takbjälkar i trä
takbjälkar i trä

Geokonstruktion

Våra geokonstruktörer hjälper dig att dimensionera alla typer av stödkonstruktioner och grundläggningar.

Idag är i princip all bra mark bebyggd i våra större samhällen och städer, varför sämre mark behöver tas i anspråk alltmer när det gäller att bygga nya bostäder. Av den anledningen blir det ännu viktigare att våra geokonstruktörer blir involverade tidigt i ditt projekt för att därigenom kunna råda dig till den mest kostnadseffektiva och hållbara tekniska lösningen för markförstärkning eller grundläggning. Med morgondagens alltmer tuffa krav att hushålla med cement och andra material behöver vi ha längre tid för byggprocessen och vara ännu tidigare ute för att därmed kunna uppnå samma sluteffekt.
Vi har även ett dedikerat team med specialister inom marina konstruktioner som kan stötta dig i projektets olika skeden.

Vi kan hjälpa dig med: 

 • Markförstärkning såsom överlast, vertikaldränering samt KC- och KCE-pelare
 • Stödkonstruktioner såsom slänt, spont, stödmur
 • Sättningsberäkningar och stabilitetsberäkningar vid lättfyllning
 • Grundläggning såsom plattgrundläggning, pålgrundläggning, kompensationsgrundläggning med mera
 • Hamnar, färjelägen eller farleder
 • Bryggor
 • Erosionsskydd

Hållbarhetslöfte Geokonstruktion och bergteknik

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Geokonstruktion och bergteknik kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

 • Systemval och dimensionering
 • Livscykelanalys
 • Masshantering
 • Kunskapsspridning

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

 • Galärvarvsmuren

 • Societetskajen

 • Vaxholms kajer