Bjerking logotyp
Tjänstebild

Vibrationsmätning

Behöver du hjälp med vibrationsmätning eller bullermätning? Vi kan hjälpa dig.

I projektskedet utför vi de olika typer av mätningar som föreskrivits i kontrollprogrammet.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Vibrationer (mark, komfort, trafik)
 • Acceleration
 • Buller
 • Luftstöt
 • Grundvatten
 • Sprickvidd
 • Luftfuktighet/temperatur
 • Vibrationsisolering känslig utrustning

Vi kan följa alla typer av mätningar i realtid i ett webbaserat mätsystem. Systemet skickar larm vid förutbestämda nivåer via sms och e-post till utvalda personer. I mätsystemet utför vi även analyser av mätdata och bistår med rådgivning. För sprängare finns möjlighet använda mätsystemet för att registrera och analysera sprängsalvor samt föra sprängjournal.

Hållbarhetslöfte Omgivningskontroll Vibrationer

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Omgivningskontroll Vibrationer kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

 • Förebyggande riskarbete
 • Kompetensutveckling
 • Egna inköp och resor

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

 • Kv. Grimman

 • Magasin X

 • Mälarbanan etapp Huvudsta – Barkarby

 • Mälarbanan etapp Kalhäll – Tomteboda

 • Nya tunnelbanan, delprojekt Söder

 • Nybohovsbacken, Stockholm

 • Ostkustbanan, dubbelspår genom gamla Uppsala

 • Sky City Office One, Arlanda