Bjerking logotyp
Tjänstebild

E4 Förbifart Stockholm – bergtunnlar

Trafikverket bygger en ny sträcka för E4:an väster om Stockholm. Förbifarten kommer att binda samman de norra och södra länsdelarna, avlasta Essingeleden och innerstaden samt bidra till att minska trafikstörningar i Stockholm. Bjerking har i detta projekt fått i uppdrag av AFRY att utföra tunnelkartering.

Trafikverket bygger en 21 kilometer lång motorvägsled runt Stockholm. För att skona viktiga natur- och kulturvärden ska 18 kilometer av leden gå genom en tunnel. Det betyder att en av världens bredaste och längsta bergtunnlar i stadsmiljö sprängs fram.

Motorvägen ska gå i två separata tunnelrör och kommer att passera flertalet kritiska punkter. Ett exempel är Mälarpassagen vid Lambarfjärden, där Bjerking har deltagit för att bedöma bergets hållfasthet och förstärkningsbehov utifrån RMR (Rock Mass Rating) och Q-systemet (klassificering). Bjerking har karterat tunneln och borrkärnorna gällande passagen.

Projeket E4 Förbifart Stockholm inleddes redan 2014. Detta uppdrag där Bjerking medverkade och genomförde tunnelkartering åt AFRY inleddes och avslutades under 2023.

Beställare: AFRY

Kontakt

Upptäck fler uppdrag