Bjerking logotyp
berg och trädtoppar
berg och trädtoppar

Bergteknik

Vi kan hjälpa dig med alla typer av bergteknikuppdrag.

Runt om i Sverige byggs väldigt mycket i berg och våra bergexperter efterfrågas alltmer.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Bergtekniska utredningar och bergkarteringar i fält
 • Planering och övervakning av kärnborrning eller kärnkartering 
 • Beräkningar för förstärkningar i bergtunnlar och bergsslänter 

Vi kan också vara rådgivare till dig när det gäller att planera och övervaka sprängningsarbeten med detaljerade anvisningar i bygghandlingar. Våra geologer jobbar intimt med övriga tjänsteområden i multidisciplinära projekt.

Vi erbjuder även ett stort spektrum av jord- och bergmekaniska analyser för jord, berg och bindemedelsstabiliserande jordmaterial, enligt standard eller efter kundanpassade önskemål.

Se sidan Jord-, berg- och betonglaboratoriet

Jord,- berg- och betonglaboratoriet

På Bjerkings labb erbjuder vi ett stort spektrum av jord- och bergmekaniska analyser för jord, berg och bindemedelsstabiliserande jordmaterial, enligt standard eller efter kundanpassade önskemål.

se sidan Jord-, berg- och betonglaboratoriet

Hållbarhetslöfte Geokonstruktion och Bergteknik

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Geokonstruktion och Bergteknik kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

 • Systemval och dimensionering
 • Livscykelanalys
 • Masshantering
 • Kunskapsspridning

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

 • Bergsäkring bergslänt Larsboda

 • E4 Förbifart Stockholm – bergtunnlar

 • Kv. Grimman

 • Mälarbanan etapp Huvudsta – Barkarby

 • Nya tunnelbanan, Sickla Station

 • Nybohovsbacken, Stockholm

 • Sillkajen, etapp 3

 • Sky City Office One, Arlanda

 • Slakthusområdet

 • Strandvik Park och promenadväg