Bjerking logotyp
Tjänstebild

Mälarbanan etapp Huvudsta – Barkarby

På uppdrag av Trafikverket är Bjerking delaktiga i utbyggnaden av flera etapper av Mälarbanan, där två spår ska bli fyra spår.

Inför utbyggnaden av Mälarbanan etapp Huvudsta – Barkarby har Trafikverket valt Bjerking för att utföra kontroller på omgivningen inför sprängningar och utbyggnad.

Bjerking utför riskanalyser och omgivningskontroller såsom besiktning av byggnader, konstruktioner, anläggningar och industrier inom cirka 100 meter från sprängningsarbeten samt cirka 50 meter från övriga markarbeten. Inom riskområdet finns ett flertal känsliga byggnader, anläggningar och verksamheter.

Bjerking utför även omfattande vibrations-, luftstöts- och bullermätningar samt analyser av mätadata i samband med produktion. Syftet är att verifiera byggnaders undergrunder för att säkerställa korrekta riktvärden för tillåtna vibrationer.

Vårt första uppdrag var sträckan Kallhäll – Tomteboda som pågick under perioden 2012–2015.

Sträckan Huvudsta – Barkarby påbörjades 2019 och beräknas pågå i cirka tio år.

Beställare: Trafikverket

Liknande uppdrag

Kontakt