Bjerking logotyp

Bevattningsdammar

Som lantbrukare kan du rusta dig mot torra perioder genom att anlägga dammar för bevattning av grödorna och vatten till djuren.

Behöver du hjälp att komma igång?

Vi har kompetensen och kan hjälpa dig med förutsättningar och ansökan om stöd från Jordbruksverket så att du kan anlägga bevattningsdammar eller våtmarker för din verksamhet.

Torka kan påverka lantbrukare på flera sätt. Det kan handla om tillgången på foder och nivån på skördarna, men många gånger handlar det om tillgången till vatten. De ekonomiska förlusterna vid långvarig torka kan bli stora. Allt fler lantbrukare planerar för att skapa dammar för att förbättra möjligheterna att bevattna grödor och tillhandahålla vatten till djuren.

Sedan 1 januari 2023 kan företag som bedriver jordbruksverksamhet ansöka om investeringsstöd från Jordbruksverket för att bygga bevattningsdammar, genom den så kallade strategiska planen för EU:s jordbrukspolitik. Reglerna för att få stöd varierar beroende på region, typ av damm, tillgång till vatten samt eventuella natur- och miljöskyddsaspekter.

Kontakta oss för att få hjälp med vilka förutsättningar som gäller i ditt specifika fall eller för hjälp med att söka bidrag . Använd kontaktformuläret nedan för en kostnadsfri rådgivning. Vi hjälper dig att komma igång med planeringen av din bevattningsdamm.

Vilka förutsättningar gäller för dig?

Vi kan göra markundersökningar och ge råd kring vad som är lämpligast för din verksamhet.

Vi kan göra markundersökningar och ge råd kring vad som är lämpligast för din verksamhet.
Vi kan hjälpa dig med ansökan om stöd från Jordbruksverket för anläggning av bevattningsdammar eller våtmarker beroende på vad som stämmer för din verksamhet.

Ansökan om bidrag

Vi kan hjälpa dig med ansökan om stöd från Jordbruksverket för anläggning av bevattningsdammar eller våtmarker beroende på vad som stämmer för din verksamhet.

Anläggning av bevattningsdamm

Behöver du hjälp att anlägga en bevattningsdamm kan vi hjälpa dig vidare med att ta in offerter.

Behöver du hjälp att anlägga en bevattningsdamm kan vi hjälpa dig vidare med att ta in offerter.
Bevattningsdammar – kan vara en lösning på torkan på Öland

Bevattningsdammar – kan vara en lösning på torkan på Öland

I juni 2023 publicerade SVT ett inslag om några grannar på norra Öland osm gått ihop i ett projekt för att samla upp vatten i bevattningsdammar, som annars skulle rinna ut i havet.

Kontakta oss