Bjerking logotyp
Tjänstebild

Campus Albano

Campus Albano ska bli ett vetenskapligt nav som binder samman Stockholms universitet och KTH med varandra och med staden.

2015 togs det första spadtaget till ett unikt socialekologiskt campus i Stockholm för studenter och forskare med 70 000 kvadratmeter universitetslokaler, 1000 studentbostäder och plats för kommersiell service. Projektet är unikt genom att en forskargrupp vid Stockholm Resilience Centre och KTH Arkitektur medverkade i planprocessen med målet att göra campus Albano till en förebild inom hållbart stadsbyggande.

På uppdrag av Akademiska Hus och Svenska Bostäder driver Bjerking hållbarhetsarbetet. Som första campus någonsin erhöll campus Albano certifieringen Citylab år 2019. På uppdrag av Akademiska Hus sköter Bjerking även miljöbyggnadssamordning på campus Albano. Totalt ska fyra byggnader om ca 70 000 kvm certifieras med Miljöbyggnad byggnadsbetyg Guld och Silver.

Bjerking bistår också byggherrarna i arbetet med att samordna och följa upp arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Kraven är höga på produktions- och arbetsmiljösamordningen då flera hus byggs samtidigt med flera entreprenörer inblandade på en byggarbetsplats som angränsar till två olika järnvägar, gång- och cykelbana, en angränsande motortrafikled, biltunnlar under byggarbetsplatsen, inflygningsväg för ambulanshelikopter samt ett under byggtiden driftsatt starkströmsställverk.

Projektet pågår i sin helhet till 2023 men inflyttning i de första universitetslokalerna påbörjades redan under 2020.

Bjerking har även bidragit med andra tjänster i campus Albano-projektet, till exempel yttre belysning på uppdrag av Akademiska Hus och hydrogeologi på uppdrag av Svenska Bostäder.

Beställare: Akademiska Hus och Svenska Bostäder

Bildkälla: BSK arkitekter

Kontakt

Upptäck fler uppdrag