Bjerking logotyp
Tjänstebild

Landskapsarkitektur

Vi erbjuder bred kompetens som täcker in många områden inom landskapsarkitektur. bland annat stadsutveckling, torg, gator och parker, bostäder, skolor och förskolor, vårdboenden, kyrkogårdar och begravningsplatser, bygg- och projektledning samt besiktning.

Vårt arbete grundar sig i en förståelse för platsen, dess förutsättningar och sammanhang. Inventering och analys följs av en kreativ process där olika värden vävs samman. Vår styrka ligger i förmågan att se helheten utan att missa detaljerna, och i den kreativa färdigheten - en förutsättning för såväl gestaltning som projektering.

Vi är cirka 30 medarbetare med olika erfarenhet och bakgrund inom landskapsarkitektur. Tillsammans har vi en bred kompetens. Vi har också tre medarbetare som är BEUM-certifierade gröna besiktningsmän.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Tidiga skeden och stadsutveckling
 • Gestaltningsprogram
 • Projekteringens alla skeden
  - Programhandling, systemhandling, bygglov, förfrågningsunderlag, bygghandling och relationshandling
  - Tekniska beskrivningar och mängdförteckningar
  - Beräkning av grönytefaktor, GYF
 • Visualisering
 • Restaurering
 • Skötselplaner
 • Bygg- och projektledning
 • Besiktning av mark och växter

Följ oss gärna på Instagram!

Hållbarhetslöfte Landskapsarkitektur

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Landskapsarkitektur kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

 • Planering och lokalisering
 • Utformning, dimensionering och dagvattenhantering
 • Drift- och underhållsplan

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

 • Askgravlund i kvarter 25 Skogskyrkogården

 • Askgravplats Sundbyberg

 • Bergsäkring bergslänt Larsboda

 • Bussnod Gränbystaden

 • Ekerö kyrkogård

 • Erosionsvallar Lomma

 • Genetiska trädgården

 • Kanalstaden torg

 • Nya Tunagården

 • Strandvik Park och promenadväg

 • Studenternas

 • Telegrafberget

 • Vilbergsparken