Bjerking logotyp
Tjänstebild

Skyddsrum

Behöver du hjälp att underhålla ditt skyddsrum eller har du planer på att bygga ett nytt skyddsrum? Vi kan hjälpa dig.

Du som fastighetsägare har ansvaret för underhållet av skyddsrummet, att det är intakt och att det uppfyller myndighetskrav. MSB gör kontinuerligt kontroller för att säkerställa att skyddsrummet vårdas och är i ett bra skick så att skyddsförmågan bibehålls. I de fall de finner brister är fastighetsägaren skyldig att åtgärda dessa.

Skyddsrumssakkunnig

Bjerking har certifierade skyddsrumssakkunniga med många års erfarenhet inom både nybyggnation och befintliga skyddsrum. Skyddsrumssakkunniga jobbar bland annat med:

Befintliga skyddsrum

Vi kan hjälpa dig med:

 • Skyddsrumsyttrande enligt PBL i samband med ombyggnation och renovering
 • Rådgivning i skyddsrumsfrågor
 • Projektering av åtgärder i skyddsrum
 • Utfärdande av intyg efter genomförda åtgärder
 • Hjälp med myndighetsfrågor kopplat till skyddsrum
 • Avveckling av skyddsrum
 • Statuskontroller

Nybyggnation av skyddsrum eller ersättning av befintliga skyddsrum

Vi kan hjälpa dig med:

 • Hjälp med myndighetsfrågor och myndighetskontakter
 • Stöd och rådgivning i projekteringsskedet
 • Nödvändiga kontroller under byggtiden
 • Utfärdande av nödvändiga intyg

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Den ansvarande myndigheten för skyddsrum är MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

”I Sverige finns det idag ca: 64 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter. I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler.”

Källa: MBS

Kontakt

Uppdrag

 • Nya Tunagården