Bjerking logotyp
Tjänstebild

Träbyggnad

Bjerking har en tydlig träinriktning sedan mitten av 70-talet och vi erbjuder en gedigen erfarenhet inom träbyggnation.

Vi har erfarenhet av de flesta träbaserade byggmaterialen så som KL-trä, limträ, LVL, Lättbalkar.

Bland referensprojekten finns allt från utbyggnader och villor till flerbostadshus, kontor och offentliga lokaler.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Teknisk vägledning i tidiga skeden för val av stomsystem
 • Teknisk vägledning i byggsystemutveckling åt byggindustrin
 • Dimensionering och projektering vid ny-, om- och tillbyggnad.
 • Tillverkningsprojektering till materialleverantörer
 • Dimensionering av takstolar

Hållbarhetslöfte Byggnadskonstruktion

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Byggnadskonstruktion kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

I hållbarhetslöftet har vi identifierat de områden som är särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och som våra byggnadskonstruktörer kommer att arbeta aktivt med i uppdragen:

 • Materialval och utformning
 • Dimensionering
 • Arbetsmiljöprojektering
 • Klimatberäkning genom livscykelanalys
 • Kunskapsspridning

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

 • Cederhusen

 • Expo Dubai

 • Jericho 34

 • Kajstaden

 • Magasin X

 • Parkhuset, Solna Business Park