Bjerking logotyp
Tjänstebild

Miljö- och hållbarhetsstyrning

Vi har utvecklat en unik tjänst för miljö- och hållbarhetsstyrning, för att hantera de många och komplexa hållbarhetskraven inom samhällsbyggnadssektorn.

Vi använder digitala verktyg och ärendehanteringssystem vilket gör att vi på ett systematiskt och enkelt sätt kan säkerställa att ställda krav och verksamhetsmål uppnås i varje projekt. Tillsammans skapar vi långsiktigt hållbara miljöer där människor trivs och mår bra.

Miljö- och hållbarhetsstyrning tillför värde

Ett strukturerat miljö- och hållbarhetsarbete ökar värdet på fastigheter och områden, möjliggör grön finansiering till bättre villkor och minskar driftkostnader.

Effektivare, tryggare, enklare

Vårt arbetssätt skapar en effektivare process där kvalitet, miljö och arbetsmiljö blir en självklar, integrerad del alla inblandade parters arbete. Med digital ärendehantering sparar vi tid och inga viktiga punkter glöms bort.

Istället för att börja från ett tomt ark i varje projekt återanvänder vi information och införlivar tidigare erfarenheter från start. På så sätt sprider vi kunskap i branschen som gör att hållbarhetsarbetet går smidigare för alla. Arbetet blir också mindre sårbart genom att kunskapen och informationen inte är knuten till en specifik person.

Vad gäller Jira så är det väldigt bra, Bjerking är miljösamordnare för projektet och de tog fram en miljökontrollplan, sedan har varje krav lagts in i Jira och blivit ett ärende. Kraven styrs utifrån när och av vem det ska uppfyllas.

Alla krav som Skanska ska uppfylla hamnar på mig, det förenklar arbetsdagen, det blir enkelt, tydligt och man behöver inte sammanställa dokument eller ha dem i olika mail, all uppladdning av underlag och all administration samlas på samma plats och man vet vem som är ansvarig.

Jag får absolut bättre kontroll över mitt projekt, man blir tryggare i sin arbetsroll när man vet var man har allt. Det gör det både enklare och roligare att arbeta. Det är så enkelt att man i princip inte behöver någon introduktion. I nästa projekt ska jag skriva in i avtalen med entreprenörerna att Jira ska användas i projektet.

Anton Kastenbom, Produktionsingenjör Skanska

Vi arbetar tillsammans

Ett framgångsrikt miljö- och hållbarhetsarbete förutsätter samarbete. Kraven är ofta omfattande och komplexa och kräver kunskap inom många områden. Vår digitala plattform underlättar samverkan mellan olika kompetenser vilket i sin tur förbättrar lagandan och skapar högre engagemang.

Vi arbetar alltid i team om minst två medarbetare för att säkerställa kontinuitet och kunskapsutbyte inom projekten.

Vår erfarenhet av Bjerkings Hållbarhetsplan så här långt är att den är mäktig och otroligt kvalificerad och era medarbetare gör ett jättefint arbete med att hålla den uppdaterad. Av det jag sett i branschen är det här det mest kompetenta systemet och jag förstår att man lagt ner oerhört mycket arbete för att ta fram lösningen.

Karl Sundholm, Projektchef Castellum

Miljöcertifiering

Vi arbetar med organisationsspecifika krav så väl som kända certifieringssystem för både byggnader, stadsdelar och anläggningsprojekt, bland annat:

 • BREEAM
 • CEEQUAL
 • Citylab
 • GreenBuilding
 • LEED
 • Miljöbyggnad
 • NollCO2
 • Passivhus
 • Svanen
 • WELL

Vi erbjuder också strategisk rådgivning inom miljö och hållbarhet samt utbildningar och föreläsningar.

Kontakt

Uppdrag

 • Campus Albano

 • Kulturhuset och stadsteatern

 • Kungliga Dramatiska Teatern

 • Nya Spårvägsmuseet

 • Paradisbacken 33

 • Väsby nya lärmiljö