Bjerking logotyp
mätinstrument
mätinstrument

Geodetisk mätning

Vi erbjuder en rad mätningstjänster, från mindre sättningskontroller till mer avancerade relationsmätningar, utsättningar och beräkningar.

Bjerking har arbetat med Geodetisk mätning sedan slutet av 1960-talet och vi ha vana med stor spännvidd mellan uppdragen. Vi erbjuder följande mätningstjänster:

Inmätning

 • Detaljinmätningar till underlag för projektörer, konstruktörer, landskapsarkitekter, arkitekter m.fl.
 • Relationsinmätningar
 • Fasadinmätning
 • Invändig uppmätning av fastigheter samt beräkning av area och volym enligt Svensk Standard SS 02 10 53
 • Inmätning och inventering av VA-ledningsnät

PBL-ärenden

 • Utstakning /utsättning
 • Kontrollmätning
 • Nybyggnads- och grundkartor 
 • Kompletterande inmätningar, upprättande och ajourhållning

Stomnätsmätning

 • Montering av referenspunkter
 • Förtätning och beräkning av bruksnät i plan och höjd
 • Upprättande såsom markering/montering, mätning och beräkning av bygg- och anläggningsnät

Precisionsavvägning

 • Upprättande och beräkning av nya höjdnät

Kontrollmätning

 • Montering av kontrolldubbar och sättningskontroller av byggnader
 • Kontroll av rörelse i plan och höjd (X,Y & Z) på byggnader, VA-ledningar med mera

Utsättning

 • Löpande utsättningar vid bygg- och anläggningsarbeten
 • Påvisning av fastighetsgränser
 • Utsättning (inmätning) av geotekniska punkter såsom resistivitet, grundvattenrör, sonderingspunkter med mera

Drönare – fotogrammetrisk dokumentation

 • Dokumentation av exempelvis markområden, byggnader, trafikkorsningar, grustäkter etc.
  Bjerking använder olika typer av drönare och kameror beroende på storlek och syfte av fotografering
 • Utifrån insamlat data upprättas exempelvis relationshandlingar, ortofoto, volymberäkningar, 3D-modeller med mera

Att kombinera dokumentation med drönare och markburen laserskanning skapar ett mervärde i uppdragen.

Volymberäkning/Mängdberäkning

 • Vi tillhandahåller tjänster inom mängdreglering och mängdberäkning.
  Vi på Bjerking är sakkunniga inom AMA, MER
 • Data för beräkningarna kan samlas in med olika metoder t.ex. GNSS, totalstation, laserskanning eller från drönare genom fotogrammetri
 • Alla mängdberäkningar som görs följer aktuell AMA, MER och AF och beräknas med dom senaste och tillförlitliga programvarorna
 • Vi har erfarenheter av både byggprojekt, anläggningsprojekt samt väg- och trafikprojekt

Övrigt

 • Laserskanning – markburen
 • Terrängmodellering
 • Transformationer - ritningshantering
 • Upprättande av relationshandlingar

Hållbarhetslöfte Geodetisk mätning

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Geodetisk mätning kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

 • Hållbart underlag
 • Egna inköp och resor
 • Kunskapsspridning och kunskapsutveckling

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

 • Askgravlund i kvarter 25 Skogskyrkogården

 • Askgravplats Sundbyberg

 • Bergsäkring bergslänt Larsboda

 • Eriksdalsbadet

 • Galärvarvsmuren

 • Knivsta överföring Käppala

 • Mälarbanan etapp Huvudsta – Barkarby

 • Porten

 • Slakthushallen

 • Strandvik Park och promenadväg

 • Vaxholms kajer