Bjerking logotyp
Tjänstebild

Geodetisk mätning

Vi erbjuder en rad mätningstjänster, från mindre sättningskontroller till mer avancerade relationsmätningar, utsättningar och beräkningar.

Bjerking har arbetat med Geodetisk mätning sedan slutet av 1960-talet och vi ha vana med stor spännvidd mellan uppdragen. Vi erbjuder följande mätningstjänster:

Inmätning

 • Detaljinmätningar till underlag för projektörer, konstruktörer, landskapsarkitekter, arkitekter m.fl.
 • Relationsinmätningar
 • Fasadinmätning
 • Invändig uppmätning av fastigheter samt beräkning av area och volym enligt Svensk Standard SS 02 10 53
 • Inmätning och inventering av VA-ledningsnät

PBL-ärenden

 • Utstakning /utsättning
 • Kontrollmätning
 • Nybyggnads- och grundkartor 
 • Kompletterande inmätningar, upprättande och ajourhållning

Stomnätsmätning

 • Montering av referenspunkter
 • Förtätning och beräkning av bruksnät i plan och höjd
 • Upprättande såsom markering/montering, mätning och beräkning av bygg- och anläggningsnät

Precisionsavvägning

 • Upprättande och beräkning av nya höjdnät

Kontrollmätning

 • Montering av kontrolldubbar och sättningskontroller av byggnader
 • Kontroll av rörelse i plan och höjd (X,Y & Z) på byggnader, VA-ledningar med mera

Utsättning

 • Löpande utsättningar vid bygg- och anläggningsarbeten
 • Påvisning av fastighetsgränser
 • Utsättning (inmätning) av geotekniska punkter såsom resistivitet, grundvattenrör, sonderingspunkter med mera

Drönare – fotogrammetrisk dokumentation

 • Dokumentation av exempelvis markområden, byggnader, trafikkorsningar, grustäkter etc.
  Bjerking använder olika typer av drönare och kameror beroende på storlek och syfte av fotografering
 • Utifrån insamlat data upprättas exempelvis relationshandlingar, ortofoto, volymberäkningar, 3D-modeller med mera

Att kombinera dokumentation med drönare och markburen laserskanning skapar ett mervärde i uppdragen.

Volymberäkning/Mängdberäkning

 • Vi tillhandahåller tjänster inom mängdreglering och mängdberäkning.
  Vi på Bjerking är sakkunniga inom AMA, MER
 • Data för beräkningarna kan samlas in med olika metoder t.ex. GNSS, totalstation, laserskanning eller från drönare genom fotogrammetri
 • Alla mängdberäkningar som görs följer aktuell AMA, MER och AF och beräknas med dom senaste och tillförlitliga programvarorna
 • Vi har erfarenheter av både byggprojekt, anläggningsprojekt samt väg- och trafikprojekt

Övrigt

 • Laserskanning – markburen
 • Terrängmodellering
 • Transformationer - ritningshantering
 • Upprättande av relationshandlingar

Kontakt

Uppdrag

 • Askgravlund i kvarter 25 Skogskyrkogården

 • Eriksdalsbadet

 • Knivsta överföring Käppala

 • Mälarbanan etapp Huvudsta – Barkarby

 • Porten

 • Strandvik Park och promenadväg

 • Vaxholms kajer