Bjerking logotyp
Tjänstebild

Validering

Inom enheten Life Science har vi konsulter med både lång och bred erfarenhet inom validering och valideringsledning. Vi kan också erbjuda spjutspetskompetens inom områden som sterilisering, produktionsutrustning, renrum och renmedia.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Framtagning av FAT/SAT-protokoll, utförande av FAT/SAT
  • Commissioning & Qualification
  • Valideringsplaner
  • IQ/OQ/PQ-protokoll samt rapporter
  • Utförande av IQ/OQ/PQ
  • Specialistuppdrag som senior valideringsledning samt experter inom komplexa valideringsområden som till exempel sterilisering

Hållbarhetslöfte Life Science

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Life Science kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

  • Lokalisering
  • Processdesign och validering
  • Kunskapsspridning och kompetensutveckling

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

  • Installationsprojekt, byggnadspåverkande medicinsk utrustning