Bjerking logotyp
Tjänstebild

Validering

Inom enheten Life Science har vi konsulter med både lång och bred erfarenhet inom validering och valideringsledning. Vi kan också erbjuda spjutspetskompetens inom områden som sterilisering, produktionsutrustning, renrum och renmedia.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Framtagning av FAT/SAT-protokoll, utförande av FAT/SAT
  • Commissioning & Qualification
  • Valideringsplaner
  • IQ/OQ/PQ-protokoll samt rapporter
  • Utförande av IQ/OQ/PQ
  • Specialistuppdrag som senior valideringsledning samt experter inom komplexa valideringsområden som till exempel sterilisering

Kontakt

Uppdrag