Bjerking logotyp
Tjänstebild

QA

Vi kan hjälpa dig med tjänster inom kvalitetssäkring, QA.

Vi erbjuder QA-tjänster som rör allt från framtagning av kvalitetssystem, ordinarie linjeverksamhet, projekt-QA, internrevisioner, leverantörsaudits samt rådgivning inom vissa specifika områden.

Vi har lång erfarenhet av GMP i allmänhet och i synnerhet QA-frågor inom följande områden:

  • Renrum
  • Renmedia
  • Sterilisering

Hållbarhetslöfte Life Science

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Life Science kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

  • Lokalisering
  • Processdesign och validering
  • Kunskapsspridning och kompetensutveckling

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag