Bjerking logotyp
Tjänstebild

QA

Vi kan hjälpa dig med tjänster inom kvalitetssäkring, QA.

Vi erbjuder QA-tjänster som rör allt från framtagning av kvalitetssystem, ordinarie linjeverksamhet, projekt-QA, internrevisioner, leverantörsaudits samt rådgivning inom vissa specifika områden.

Vi har lång erfarenhet av GMP i allmänhet och i synnerhet QA-frågor inom följande områden:

  • Renrum
  • Renmedia
  • Sterilisering

Kontakt

Uppdrag