Bjerking logotyp
Tjänstebild

Sterilisering

Vi har en specialist på sterilisering med mer än 20 års erfarenhet av olika typer av sterilisering inom Life Science.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Utbilda och vägleda intern sterilisering, tillverkning, sterilitetssäkring om krav på steriliseringsprocesser inklusive design-, kvalificering- och rekvalificeringskrav inom läkemedel, medicinteknik och industri. Främst inom våtvärme och strålsterilisering, men även inom torrvärme och övriga steriliseringsmetoder
  • Tolka olika föreskrifter, standarder och krav inom sterilisering. Tillämpa lagkrav på rutinmässiga applikationer för sterilisering och sterilitet i SME-roll
  • Planera och hantera kontroller av steriliseringsprocesser för att minimera produktavvikelser och produktsterilitetfel och undersökningar. Delta i felsökning och avvikelser relaterat till steriliseringsprocesser
  • Utföra teknisk granskning och audit av steriliseringsprocesser och leverantörer med hjälp av viktiga granskningskrav som gäller för sterilisering och bioburdenkontroll
  • Representera en organisation som en expert för sterilisering och sterilitetskontroll (SME) inför inspektioner
  • Utveckla olika typer av steriliserings- och sterilitetssäkringsprocesser, assistera vid inköp och utveckling samt planera, genomföra och rapportera riskbaserad kvalitetssäkring gällande utrustningar och PQ för olika steriliseringsprocesser och system.

Hållbarhetslöfte Life Science

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Life Science kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

  • Lokalisering
  • Processdesign och validering
  • Kunskapsspridning och kompetensutveckling

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag