Bjerking logotyp
Tjänstebild

Processdesign

Vi kan hjälpa dig med processdesign. Våra processingenjörer har lång erfarenhet av alltifrån design och kravställning på utrustningar, mediasystem samt kompletta processer till design av renrum.

Vi har lång erfarenhet av att jobba med kända leverantörer inom läkemedelsindustrin och har därmed ett brett kontaktnät som kan hjälpa våra kunder att hitta rätt leverantör.
Tillsammans med Bjerkings övriga tjänsteområden har vi också lätt att se helheten i större projekt som inte enbart innefattar utrustningar, renmedia, renrum och hela processer utan även infrastrukturen runt omkring så som elförsörjning, byggnation av rum, ventilation och liknande.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Utförande av riskanalyser
  • Upprättande av kravspecifikationer för utrustningar, renrum samt mediasystem
  • Medverkande vid FAT/SAT/IQ/OQ/PQ
  • Design och uppskalning av processer
  • Experter inom renrum, fyllningsmaskiner, aseptisk inpackning, serialisering samt sterilisering

Hållbarhetslöfte Life Science

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Life Science kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

  • Lokalisering
  • Processdesign och validering
  • Kunskapsspridning och kompetensutveckling

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag