Bjerking logotyp
Tjänstebild

Installationsprojekt, byggnadspåverkande medicinteknisk utrustning

Projekt THU (takhängd utrustning) var ett av utrustningsprojekten i projektprogrammet som designade och utrustade Nya Karolinska Sjukhuset med medicinteknisk utrustning. Bjerking fick i uppdrag att stötta med projektledning, upphandlingsledning, installationsledning, installationssamordning, validering och projektering.

Cirka 1500 byggnadspåverkande MT-utrustningar upphandlades, projekterades, installerades och driftsattes i över 700 rum på NKS under projektets fem år. Projektet har verkat i en komplex programmiljö och inneburit kravställningar i samarbete med medicinsk teknik och klinisk verksamhet. Eftersom Karolinska universitetssjukhuset innefattar komplexa vårdmiljöer såsom operationssalar, hybridsalar, intensivvårdsrum, strålterapi med mera har projektering och optimering kring utrustningarnas funktion krävt samordning med många aktörer som exempelvis klinisk design, arkitekter, vårdverksamheter, andra MT-installationsprojekt samt med byggentreprenadens projektörer inom medicinska gaser, el, bygg och IKT.

Installationsledningen har också inneburit spännande utmaningar med att samordna alla inblandade parter att gemensamt styra mot det satta måldatumet för klinisk drift. Här var både utrustningsleverantörer, entreprenadens olika aktörer, ventilation, IKT, bygg, VVS och el involverade.

Bjerking stöttade även med validering och driftsättning av utrustningar i samarbete med medicinsk teknik, sjukhusets verksamheter och driftentreprenör för att säkerställa funktion och patientsäkerhet.

En styrka för detta projekt har varit att kunna dra nytta av den breda kunskap och erfarenhet som finns inom Bjerkings olika enheter, exempelvis installation och konstruktion. Bjerking har genom detta referensprojekt byggt upp en gedigen kunskap om sjukvårdsrelaterade installations- och byggprojekt. Både gällande nybyggnationer och ombyggnationer av befintliga verksamheter.

Projektet inleddes för Bjerkings del under 2015 och avslutades under 2019.

Beställare: Stockholms Läns Landsting

Bildkälla: Stockholms Läns Landsting

Kontakt

Upptäck fler uppdrag