Bjerking logotyp
Tjänstebild

Renrum

Vi kan hjälpa dig med renrum. Våra processingenjörer har lång erfarenhet av alltifrån design och kravställning på utrustningar, mediasystem samt kompletta processer till design av renrum.

Vi samarbetar med kända leverantörer inom läkemedelsindustrin och har därmed ett brett kontaktnät och kan hjälpa dig som kund att hitta rätt leverantör.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Stödja med kompetens vid val av renrumsklasser och utformning av renrum för att hitta rätt nivå för den egna produkten/produktionen
  • Beräkning ventilationsbehov
  • Framtagning av kravspecifikationer (URS) för renrum och tillhörande ventilation.
  • Genomförande av konstruktionsgranskning (DC/DQ)
  • Framtagning av protokoll för och utförande av konstruktionsgranskning (DC/DQ), Teknisk testning (Commissioning /SAT), och Kvalificering (IQ/OQ)
  • Kontroll av hygienisk design i renrum/ Besiktning av renrum

Tillsammans med Bjerkings övriga tjänsteområden har vi också lätt att se helheten i större projekt som inte enbart innefattar utrustningar, renmedia, renrum och hela processer utan även infrastrukturen runt omkring så som elförsörjning, byggnation av rum, ventilation och liknande.

Kontakt

Uppdrag